Ferdinand von Wright / Vuorovaikutus / Ferdinand ja taiteilijaveljet

Ferdinand ja taiteilijaveljet

Jälkipolvet ovat muovanneet yhtenäisen käsitteen von Wrightin taiteilijaveljeksistä. Veljeksillä, Magnuksella, Wilhelmillä ja Ferdinandilla, olikin paljon yhteistä: pikkutarkka kuvaustapa, erikoistuminen lintuaiheisiin ja lapsuusmaisema Haminalahdessa taiteen lähtökohtana. Toinen yhteinen kokemuspiiri oli Ruotsissa, jossa he työskentelivät useaan otteeseen yhdessä ja erikseen. Toisaalta kukin veljeksistä loi yksilöllisen uran omine erityispiirteineen. Eroavuudet näkyvät tieteen ja taiteen erilaisina painotuksina heidän tuotannossaan. Kaikki kolme aloittivat eläintieteellisinä kuvittajina, mutta ainoastaan Wilhelm (1810-1887) pysyi sellaisena koko uransa ajan. Magnuksesta (1805-1868) tuli myöhäiskaudellaan merkittävä maisemamaalari. Ainoastaan Ferdinandilla oli alun alkaen pyrkimys tulla vapaaksi taiteilijaksi.

Ferdinandin tehdessä ensimmäisiä lintukuviaan Haminalahdessa alle kymmenvuotiaana, olivat isot veljet jo ehtineet saavuttaa kuuluisuutta kuvittajina Ruotsissa. Wilhelm ja Magnus olivat Ferdinandin tärkeimmät opettajat. Magnus opasti lahjakasta pikkuveljeään, mutta myöhemmin opetusta tapahtui myös toisensuuntaisena; Ferdinandin on arveltu innostaneen Magnusta öljyväritekniikan käyttöön. Veljekset tekivät yhdessä lintutieteellisen tutkimusmatkan Aavasaksalle vuonna 1856. Magnus toivoi Ferdinandista seuraa opintomatkalleen Düsseldorfiin, mutta tämä suunnitelma ei toteutunut.

Ferdinandin suhde Wilhelmiin näyttää olleen erityisen läheinen. Wilhelm oli jäänyt pysyvästi Ruotsiin, jossa hänet tunnustettiin maan johtavaksi eläinkuvittajaksi. Ferdinand matkusti veljensä luo ensimmäisen kerran vuonna 1837 ja viipyi siellä kuusi vuotta, avustaen veljensä kuvitustöissä. Wilhelm puolestaan oli alunperin saapunut Ruotsiin avustamaan Magnusta Svenska Foglar -julkaisun kuvituksissa.

Toisen kerran Ferdinand vieraili Ruotsissa 1850-52. Italiaan myönnetty apuraha jäi käyttämättä, ja hän asettui mieluummin veljensä luo Orustiin. Täällä Ferdinandin taide sai aivan uudenlaista kypsyyttä ja vapautuneisuutta, syntyivät hänen ensimmäiset suuret teoksensa. Myös Wilhelmille työskentely veljen kanssa oli hedelmällistä. Ferdinand rohkaisi myös Wilhelmiä öljyvärien käyttöön ja taiteellisempaan ilmaisuun. Viimeisen kerran Ferdinand vieraili Wilhelmin luona vuonna 1881. Tuolloin jo kovin huonokuntoisille veljeksille tapaaminen oli kauan odotettu ja mieluinen.

Sivu päivitetty 17.2.2005