Ferdinand von Wright / Vuorovaikutus

Vuorovaikutus

Valtaosan elämästään Ferdinand von Wright asui omissa oloissaan maaseudulla, etäällä taide-elämän keskuksista. Siitä huolimatta hänen työnsä vaikutti moneen suuntaan maamme taidehistoriassa. Suhde taiteilijaveljiin, Magnukseen ja Wilhelmiin, pysyi läheisenä välimatkoista huolimatta. Veljekset vierailivat toistensa luona, maalasivat yhdessä, ja kertoivat kirjeissään toisilleen elämästään ja lintuhavainnoistaan.

Ferdinand oli esikuva monelle taiteilijalle. Hänen luokseen hakeuduttiin oppiin, ja hänen teoksiaan kopioitiin oppimistarkoituksessa. Myös Ferdinand opiskeli taidetta tuohon aikaan tavanomaiseen tapaan, kopioimalla toisten taiteilijoiden teoksia.

Kun Suomen Taideyhdistys aloitti säännöllisen näyttelytoiminnan 1840-luvulla, Ferdinand von Wright oli mukana näyttelytoiminnassa alusta alkaen. Varsinkin 1860-luvulla hänen sekä Magnus-veljen teoksia oli usein esillä. Laadukkailla teoksillaan he vaikuttivat Taideyhdistyksen näyttelyiden tasoon. Taide-elämän muutosten myötä Ferdinand jättäytyi vähitellen syrjään näyttelytoiminnasta. Ferdinand von Wrightin maalausten ihailijat ja lukuisa tilaajakunta kuitenkin pitivät yllä hänen suosiotaan.

Sivu päivitetty 17.2.2005