Ferdinand von Wright / Sivuston tiedot / Kirjallisuus

Kirjallisuus

Brusewitz, Gunnar.
- Bröderna von Wright - hemma och i Sverige. Julkaisussa Konstnärbröderna von Wright. Nationalsmuseums utställningskatalog nr 485. Uddevalla 1985.
- Unikt Fynd gav ny bild av bröderna von Wright. Hufvudstadsbladet 24.9.1989.

Ervamaa, Jukka.
- Isä ampuu teeriä. Taiteilijaveljesten nuoruuden korkeakoulu. Julkaisussa Tapion tarha. Riista veljekset von Wrightin ja aikalaisten kuvaamana. Hämeenlinna 2001.
- Käsityöläismaalareista von Wright veljeksiin. Taidehistoriallisia tutkimuksia 3. Taidehistorian seura. Karkkila 1977.
- Luonnon peili. von Wright-veljesten urasta ja taiteesta. Julkaisussa Taiteilijaveljekset von Wright. Helsinki 1982.
- Naturens spegel. Om bröderna von Wrights och deras konst. Julkaisussa Konstnärbröderna von Wright. Nationalsmuseums utställningskatalog nr 485. Uddevalla 1985.
- von Wright -veljekset. Julkaisussa Suomalaisia taiteilijoita. Toim. Liisa Steffa. Keuruu 1993.
- von Wright veljesten eläin- ja asetelma-aiheiden esikuvista. Julkaisussa Taidehistoriallisia tutkimuksia 4. Taidehistorian seura. Karkkila 1978.
- Von Wright veljesten taide - Historia, maisema, nykypäivä. Julkaisussa Taiteilijaveljekset von Wright. toim. Ilkka Karttunen. Helsinki 2000.

Granat, Stellan. Wilhelm von Wright, konstnär, jägare och naturförmedlare. Bohuslän årsbok 1987. Uddevalla 1987.

Haminalax jakokunta No:570. Haminalahden - Kaislastenlahden Rytkyn Kylähistoria. Toim. Antero Rytkönen. Pieksämäki 2002.

Kirkkotaidetta Pohjois-Savossa. Toim. Marianna Huttunen. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Kuopion taidemuseo. Kuopio 1994.

Komulainen, Matti. Sanan kaunistukset. Kuopion vanhan emäseurakunnan alueen kirkkomaalaukset 1810-1918. Jyväskylä 1989.

Kuopion pitäjän kirja. Toim. Antti Rytkönen. Jyväskylän yliopiston kotiseutusarja N:o 10. Kuopio 1975.

Lahtinen, Aarne T. K. Matti Karppanen -lintumaalari. Helsinki 1981.

Leikola, Anto. Veljekset von Wright luonnontutkijoina. Savon luonto, vuosikirja 1988. Kuopion Luonnonystävien yhdistys.

Lindberg, Bo. Maalaustaide romantiikasta realismiin. Julkaisussa Suomen taiteen historia. Helsinki 1998.

Lindberg, Vivi. v. Wrightarna på Haminalaks. Helsingfors 1926.

Lindström, Aune. Taiteilijaveljekset von Wright. Helsinki 1932.

Okkonen, Onni. Suomen taiteen historia. Muinaisuudesta 1800-luvun realismiin. Porvoo 1945.

Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Ympäristöministeriö ja Museovirasto Helsinki 1993.

Riekki, Helena. Talvimaisema taiteilijan ikkunasta. Kirkko ja koti 9.3.2001.

Savikko, Sari. Savon korvesta maailman maineeseen. Julkaisussa Korven kultainen kuningas. Pedot ja turkiseläimet veljekset von Wrightin ja aikalaisten kuvaamina. Hämeenlinna 2001.

Smeds, Kerstin. Helsingfors - Paris. Finland på världsutställningarna 1851-1900. Vammala 1996.

Svenska fåglar efter naturen och på sten ritande af W., M. och F. von Wright 1-3. Stockholm 1924, 1929.

Taidehistoria ja ympäristötutkimus. Toim. Leena Arkio ja Kalevi Pöykkö. Jyväskylä 1975.

Taiteilijaveljekset von Wright. Suomen kauneimmat lintumaalaukset. Keuruu 1986.

Tirranen, Hertta. Ferdinand von Wright. Julkaisussa Suomen taide. Suomalaisuus. Porvoo 1983.

Wennervirta. L.
- Suomen taide. Esihistoriallisesta ajasta meidän päiviimme. Helsinki 1927.
- Suomen taidetta 1800-luvulla. Porvoo 1964.

Viktor Julius von Wright. Käsityöläisveteraanin muistelmia. Toim. V. Pinomaa. Helsinki 1931.

Wright, Atte von. Kreivi Tawastin sisar Anna Christina von Wright, Haminalahden suuri rouva. Julkaisussa Kreivi Johan Henrik Tawast - eurooppalainen. Toim. Osmo Hänninen. Snellman-instituutin julkaisuja B44/1999. Kuopio 1999.

Sivu päivitetty 10.2.2005