Ferdinand von Wright / Lintumaalaukset / Metsäkanalinnut

Metsäkanalinnut

Teeret olivat yksi Wrightien miesväen Haminalahdessa ampumista riistalinnuista. Malleja riitti useisiin Ferdinand von Wrightin maalauksiin.

Ferdinandin elinaikana myös riekko oli hyvin yleinen lintulaji Kuopion alueella. Nykyään riekkoja tavataan enää satunnaisesti, kun metsäkanoille soveliaat elinympäristöt ovat voimakkaasti vähentyneet.

Talvisen ympäristön esittäminen oli luontevaa Ferdinand von Wrightille. Hänellä oli sekä tietoa että taitoa maalata lintujen höyhenpuvut eri sukupuolten, vuodenaikojen ja ikäkausien mukaisiksi.

Suuren suosion saavuttaneen maalauksensa "Taistelevat metsot" Ferdinand von Wright maalasi yli 60-vuotiaana. Dramaattinen taistelu miellettiin ehkä suomalaisen kansan kohtalonkuvaksi vuosisadan vaihteen kansallisessa ilmapiirissä. Maalaus vahvisti taiteilijan asemaa tunnettuna lintumaalarina. Aihettaan hän tulkitsi taiteilijan vapaudella.

Sivu päivitetty 16.2.2005