Ferdinand von Wright / Haminalahti

Haminalahti

Haminalahden kylä sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Kuopion keskustasta lounaaseen. Kylämaisemalle on leimallista monimuotoinen luonto: jylhät metsäiset vuoret, peltoaukeat ja vesistö saarineen. Pohjois-Kallaveteen kuuluvaa kapeaa ja pitkää lahtea reunustavat Suopellonmäki, Haminavuori ja Salonsaari. Haminalahden alueeseen voi tutustua mm. Kuopio-Karttula -tieltä käsin. Kesäiseltä Kallavedeltä avautuvat mielenkiintoiset ranta- ja vuorinäkymät. Haminalahden kulttuurilatu tarjoaa talviliikunnan ohella monipuolisen kuvan sekä alueen maisemista että kulttuurihistoriallisista kohteista.

Haminalahdesta ja sen rautakautisesta muinaislöydöstä tietoa myös: http://pohjois-savonmuisti.fi -sivulla.

Sivu päivitetty 27.1.2005