Ferdinand von Wrightin 1889 Pariisin maailmannäyttelyn mitali.
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Pariisin asema taidekeskuksena vahvistui 1800-luvun aikana. Vuosisadan loppupuolella kuvataiteisiin vaikutti myös toinen instituutio, maailmannäyttelyt. Niistä muodostui tärkeä kansainvälinen kilpakenttä, jossa saatettiin mitata kansakuntien menestystä niin teollisuuden kuin sivistyksenkin alalla. Vaikka Ferdinand von Wrightin taide oli selvästi jäämässä jo pois muodista, valittiin hänet vielä edustamaan suomalaista kuvataidetta Pariisin vuoden 1889 maailmannäyttelyyn.