Lugnet, 1877. Turun taidemuseo
Öljyväri kankaalle 63x82.

Ferdinand von Wrightin Lugnet valmistui 1860-luvun alussa Vanhan Haminalahden pihapiirin paikalle.